فخرالدینی به اردوی تراکتور اضافه شد.

فخرالدینی به اردوی تراکتور اضافه شدمیلاد فخرالدینی، خرید جدید تیم فوتبال تراکتور به اردوی این تیم در آنتالیا ترکیه پیوست.
پس از این که میلاد فخرالدینی، با نظر ساکت الهامی جذب تراکتور شد، صبح امروز شنبه ۲۱ دی به جمع اردونشینان این تیم در ترکیه پیوست.

گفتنی است؛ فخرالدینی پس از حضور در اردوی تیم، عصر امروز به تمرینات تراکتور اضافه شده و کار خود را آغاز خواهد کرد.